Friday, June 10, 2011

Bahasa SMS melawan Bahasa Akademik

 Isu bahasa SMS dalam penulisan akademik kembali menjadi bahan bualan di media massa.

Ilmu tanpa amal ibarat pohon tidak berbuah. Sealiran dengan perkembangan dunia semasa, menulis pendek-pendek sudah menjadi budaya. Ia diamalkan di SMS, Facebook dan Twitter, contohnya. Kadang kala atas faktor jumlah ruang yang terhad menjadi sebab kita menulis pendek-pendek. Juga faktor trend terkini yang menyebabkan kita tidak dapat lari daripada menulis seringkas-ringkasnya.

Dari satu perspektif, cukuplah sekadar orang yang menerima mesej itu faham akan kandungan mesej tersebut. Kalau tidak faham, tidak salah bertanya untuk meminta penjelasan. Dari satu perspektif lain, menulis pendek-pendek dikatakan mencemarkan bahasa.

Apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan mencemarkan bahasa itu?

Aku fikir kita perlu mengikut peredaran zaman. Tapi tak semestinya dalam semua perkara mesti mengikut peredaran zaman. Jika ada keperluan untuk menulis pendek-pendek, contohnya dalam SMS, tulislah pendek-pendek. Jika ada keperluan untuk menulis penuh-penuh, contohnya dalam menulis esei akademik, tulislah penuh-penuh.

Ada kalanya jika kita meneroka ruang-ruang dalam menulis pendek-pendek, daya kreatif dalam penulisan kita semakin luas. Tidaklah kita terlalu statik dengan bahasa-bahasa skema dan sastera sahaja.

Yang menjadi masalah adalah apabila ada sesetengah orang yang tidak dapat membezakan antara dua keperluan tersebut - pendek-pendek dan penuh-penuh. Kedua-duanya tidak digunakan pada tempat yang betul - dalam kebanyakan kes tulisan pendek-pendek digunakan di tempat tulisan penuh-penuh.

Untuk membezakan penggunaan tulisan pendek-pendek dan tulisan penuh-penuh, sudah pastinya kita perlu berlatih menulis. Namun, yang menjadi masalahnya ialah, ada segelintir orang yang lebih banyak menulis SMS berbanding menulis esei akademik. Ditambah pula dengan masalah tidak dapat membezakan antara tulisan SMS dan tulisan akademik. Mereka jarang menulis esei akademik yang menuntut mereka menulis penuh-penuh.

Kesannya bahasa SMS digunakan dalam penulisan akademik.

Aku ada dua nasihat:

  1. Jangan jadi zalim. Letakkan sesuatu perkara pada tempat yang betul. Dalam SMS (contohnya), boleh sahaja tulis pendek-pendek. Dalam esei akademik, tulislah penuh-penuh.
  2. Berlatih, berlatih, berlatih! Antara menulis SMS (contohnya) dan menulis esei akademik, mana satu yang lebih banyak kita tulis?

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...